miércoles, 4 de julio de 2012

Hola a tots,
vos faig un recull del que hem xerrat a l'assemblea de 2 de juliol


Comissió vídeo:
- el vídeo consistirà en un recull d'imatges i sentències (frases) que evidenciin la valúa de l'art i de l'educació artística, tan per formar artistes com per formar persones. S'ha xerrar de projectar el vídeo la nit de l'art a qualque paret de la ruta. s'ha parlat també de parlar amb "salvem els renoir", se'ns ha acudit que potser estaven d'acord en donar suport i, qui sap si passar el vídeo a mode d'anunci...


Nit de l'art:
- Presentar el manifest i recollir signatures semblava el més important, el manifest està per fer, és urgent aquest tema, algunes persones s'han afegit a la comissió per al manifest i la idea és que estigui enllestit al final de la setmana, encara que sigui un esborrany


- Passar el vídeo


- Elaborar un cartell, ferratines, txapes, etc (tot això requereix una certa infraestructura, uns pocs de doblers, molta organització i... temps)


- Fer una Pancarta o mosàic (així com ho fan a can barça): és relativament senzill d'organitzar i de dur a terme


- Penjar ninots dels arbres (ara no sé si la proposta era al borne o a la rambla) representant professors eliminats


- Dur a terme una performance al llarg del recorregut de la nit de l'art: algunes persones fan de mort (de profe mort, concretament) i d'altres dibuixen les seves siluetes al terra, després, una vegada queda la silueta afegim: profe de música, de plàstica, de tecno... (només fa falta guix, profes morts i dibuixants de siluetes)


Comissió informativa:


- La comissió informativa ha donat entrada a un nou doc a la conselleria (i van tres) ara amb tecnologia


- Hem cercat informació referent a altres comunitats amb la intenció de preparar la reunió amb na mercedes celeste.


 - En relació a la reunió amb na mercedes celeste, a més de basar les nostres argumentacions en: la formació integral de la persona i  la formació base per al batxillerat artístic, intentarem trobar informació que ens sigui útil a les directrius europees sobre educació (que promouen la formació integral, la formació en competències, etc) (si qualcú té la informació o pot tenir accés fàcilment que es posi en contacte amb nosaltres).  


- Tenint en compte les novetats en relació a la propera reforma educativa plantejada pel ministre wert trobam que seria disparatat modificar l'horari lectiu actualment tenint en compte que ens venen noves reformes


- Referent a aquest punt s'informa que, el sector dels ensenyaments artístics està intentant mobilitzar-se ja a altres bandes de l'estat espanyol en previsió de la nova reforma ( que preveu una ampliació de les mates i les llengües, cosa que ja sabem el que suposa), vos demanam que esteu alerta i si qualcú té notícies informi. 


- A twitter s'està promocionant l'etiqueta #sosartisticas i ja han posat en marxa l'elaboració d'alguns documents conjunts


- Quan tinguem el document telefonarem als mitjans de comunicació


- Ens hauriem d'informar com va el procès de posar en marxa una reforma educativa a gran escala com ho vol fer l'actual govern per calcular el temps amb el que comptam.


Altres: S'ha plantejat la possibilitat d'organitzar-se com a associació, per tal de poder organitzar més events i poder tenir un poc més clar la gent que hi forma part. Com a exemple s'ha plantejat la possibilitat de fer una diada d'educació artística, que podria ser un fet anual...


Hem quedat organitzar-nos per comissions i quedar diia 6 de setembre a les 18:00 a la seu de ccoo a palma per enllestir totes les propostes que poguem pel que fa a la nit de l'art


Agrairiem que ens comentàssiu què trobau de les propostes per veure quines tenen més recolzament i quines no. 


També les possibles aportacions pel que fa al tot plegat


salut